Waterwerk VII, Cohesie (2012, 12.70 meter hoog, 40 ton) is het sluitstuk, tevens pi├Ęce de resistance van de reeks. Het is het grootste en zwaarste beeld van het project. Nog dichter bij de brug dan beeld VI wilde ik zo weinig mogelijk doen: verticaal en rank. Toch is beeld VII een heel complex werk. Ook hier is een element uit de infrastructuur gebruikt: de pijlerbekisting van een viaduct. Twee halve cilindervormen zijn in lengterichting ten opzichte van elkaar verschoven zodat grote lengte ontstond. De platte zijden gaven de vanzelfsprekende mogelijkheid er twee balken aan te bevestigen met een print in beton. De balkvormen bevinden zich op ooghoogte van zowel schippers als treinreizigers en ze bevatten een repeterend motief met de wapens van de steden Amsterdam, Utrecht en Basel. Het beeld staat op de kruising van de internationale spoor- en waterverbinding van ons land met Europa.