Waterwerk V, Circuit (2009, ruim 6 meter hoog, 22 ton) is een volledig opengewerkt blokvormig volume. Ik wilde een beeld maken met de relatie binnen-buiten als uitgangspunt. Van beeld III leerde ik dat zodra een beeld heel groot is, je er doorheen kunt lopen. De binnenruimte was hier het gevolg van de schaal van het beeld. Nu wilde ik die binnenruimte bewust vormgeven. De titel verwijst naar de doorlopende verbindingen tussen alle vormen, een continuïteit om een open ruimte. Geen van de vormen komt twee keer voor. Vormen die water binnen- of buitensluiten en die de menselijk maat vertegenwoordigen komen in bijna alle Waterwerken terug: in beeld V is onder andere een surfplank gebruikt. Beton neemt de vorm aan van alles waar je het ingiet. Met de huidige techniek is het mogelijk heel dunne vormen en constructies te maken. Beeld V is het meest vrije en expressieve beeld van de reeks Waterwerken.