Paviljoen Waterwerken is heel geschikt voor vergaderingen van 15 tot 25 personen. Voor lezingen zijn groepen tot 50 personen mogelijk. Rondleidingen langs het sculpturenproject Waterwerken en vertoning van de documentaire Waterwerken kunnen worden verzorgd. Op gebied van catering wordt een aanbieding op maat gemaakt. Tegenover het gebruik van de ruimte staat een vergoeding per dagdeel.
Er zijn goede parkeermogelijkheden en er is een aanlegplaats voor een schip aan de havenzijde.

Contact over de mogelijkheden voor uw gezelschap: communicatie @ruudkuijer.nl

Walter van Tiel, communicatie projecten
Ruud Kuijer
en coòˆrdinator Paviljoen Waterwerken
m 06 13456427